FİNANS

kuyas yatirim - kuyas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 53.419.799,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.703.726,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.374.508,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.374.508,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.116.083,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.116.083,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.650.644,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.519.953,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.331.457,00
 • ARA TOPLAM 53.419.799,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 259.370.220,00
 • Finansal Yatırımlar 95.709,00
 • Ticari Alacaklar 1.319.482,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.319.482,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 128.715.754,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 20.900.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.613.259,00
 • Maddi Duran Varlıklar 87.660.721,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.179,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.179,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 652.883,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 652.883,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.262.181,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 312.790.019,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.703.905,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.318.631,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.521.184,00
 • Banka Kredileri 8.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.523.587,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.523.587,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 439.815,00
 • Diğer Borçlar 160.503,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 102.205,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 108.651,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.844.040,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.730,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.830.310,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.549.130,00
 • ARA TOPLAM 44.703.905,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.404.435,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 86.628.537,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.915,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 100.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.485,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 138.108.340,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 174.681.679,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 174.681.679,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 86.729.400,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 86.729.400,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -177.757,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.249.517,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.936.310,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 312.790.019,00

Kredi Hesaplama