kuyumcukent gayrimenkul - kuyas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 88.012.899,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.348.568,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.973.883,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.973.883,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.317.147,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.169.114,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.033,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.991.343,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 868.223,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 405,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.513.330,00
 • ARA TOPLAM 88.012.899,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 131.382.755,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.875.270,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.875.270,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.773,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.773,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 73.689.054,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.629.036,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.577,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 849.351,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 849.351,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.053.985,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 219.395.654,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.238.425,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.029.574,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 313.080,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 313.080,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 416.302,00
 • Diğer Borçlar 4.136.967,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.078.669,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 109.536,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.946.967,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 58.479,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.888.488,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 558.192,00
 • ARA TOPLAM 21.238.425,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.650.528,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.500.298,00
 • Banka Kredileri 96.500.298,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.157,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 141.294,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 141.294,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.888.953,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 96.506.701,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 96.506.701,00
 • Ödenmiş Sermaye 95.120.331,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 502.311,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.697.162,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 39.697.162,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -163.386,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -43.889.235,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.705.500,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 219.395.654,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.