FİNANS

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 110.217.454,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.523.386,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 65.334.644,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.943.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.391.178,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.057.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 307.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.756.934,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.192.126,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.128.758,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 812.769,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.540.464,00
 • ARA TOPLAM 110.217.454,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 297.699.636,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 296.408,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 171.226.562,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 163.645.121,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.151.842,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.977.433,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.851.980,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 125.453,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.137.900,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 407.917.090,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.157.503,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.583.211,00
 • - Banka Kredileri 14.499.373,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.653.333,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.523.335,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.707.835,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.815.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.458.499,00
 • Diğer Borçlar 13.550.251,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.944.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 605.491,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.027.718,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.141.505,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.554.670,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.664.981,00
 • ARA TOPLAM 157.157.503,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.189.878,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.951.068,00
 • Banka Kredileri 51.972.832,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.834.677,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.924.621,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.501.212,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.501.212,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 259.347.381,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 148.569.709,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.338.282,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.403.663,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.403.663,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.118.620,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.025.680,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.025.680,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.626.209,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 35.945.354,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.995.536,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.231.427,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 407.917.090,00

Kredi Hesaplama