FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 789.877.360,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.281.257,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 385.384.811,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.724.225,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 358.660.586,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 107.982.322,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 69.295.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.686.737,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 116.095.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.478.134,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.726.478,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.722.333,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.933.141,00
 • ARA TOPLAM 789.877.360,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.949.185.148,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 354.420,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.323.838,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.133.951.399,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 242.639.864,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.398.363,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.398.363,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 144.480.736,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.739.062.508,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 853.404.323,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 325.685.575,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.894.685,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 266.313.182,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 260.830.275,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 781.285,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 260.048.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 64.779.587,00
 • Diğer Borçlar 752.088,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 752.088,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 78.391.683,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.291.115,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.276.412,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.136.431,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.139.981,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.502.903,00
 • ARA TOPLAM 853.404.323,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 358.033.970,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 211.517.659,00
 • Banka Kredileri 90.027.955,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 74.820.135,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.548.558,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 128.967.753,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 128.967.753,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.211.438.293,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.527.624.215,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.431.254.678,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 321.623.098,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -76.776.378,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -76.776.378,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -76.776.378,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.038.985,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.038.985,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 51.550.735,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 711.115.565,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 370.702.673,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 96.369.537,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.739.062.508,00