logo yazilim - logo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 434.263.665,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 252.948.777,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 166.132.307,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.132.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 829.927,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 829.927,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 794.529,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.876.911,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.681.214,00
 • ARA TOPLAM 434.263.665,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 518.592.719,00
 • Finansal Yatırımlar 16.523.524,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.963.196,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.963.196,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.664.993,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 461.020.188,00
 • - Şerefiye 209.838.952,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.181.236,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.545.962,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.667.655,00
 • Diğer Duran Varlıklar 535.855,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 952.856.384,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 268.545.478,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.311.049,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.122.914,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.093.724,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.093.724,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.494.555,00
 • Diğer Borçlar 34.053.438,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.332,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.026.106,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.790.471,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.151.354,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.151.354,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 728.889,00
 • ARA TOPLAM 268.545.478,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 167.958.624,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.551.213,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.595.797,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.969.607,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.969.607,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.387.372,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 436.504.102,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 516.352.282,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 480.141.081,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.715.548,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.302.161,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 73.890.217,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 76.727.081,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.836.864,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.250.489,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 314.759.107,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.941.463,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.211.201,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 952.856.384,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.