FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

loras holding - lrsho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.720.935.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 523.250.000,00
 • Finansal Yatırımlar 222.242.000,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 222.242.000,00
 • Ticari Alacaklar 194.062.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 123.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 193.939.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.926.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 540.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.386.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.246.145.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 319.947.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.498.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 181.048.000,00
 • ARA TOPLAM 4.716.118.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 4.817.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.793.550.000,00
 • Finansal Yatırımlar 14.751.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 14.751.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.083.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.083.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 71.636.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.830.030.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.361.458.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.417.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.974.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 5.371.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.536.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 241.006.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 239.405.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.601.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 171.121.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.514.485.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.689.066.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 188.954.000,00
 • - Banka Kredileri 188.954.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 186.661.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 458.339.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.997.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 415.342.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.433.000,00
 • Diğer Borçlar 50.473.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.473.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 680.506.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.773.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.927.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.604.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.323.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.689.066.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.354.651.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 167.686.000,00
 • Banka Kredileri 167.686.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 106.511.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.913.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.913.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.047.541.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.043.717.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.470.768.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.634.806.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 384.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.425.517.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -13.149.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 263.053.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 569.136.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 569.136.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.689.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.727.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.359.865.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 321.807.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.835.962.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.514.485.000,00