FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

loras holding - lrsho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.756.554.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 432.894.000,00
 • Finansal Yatırımlar 124.750.000,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 124.750.000,00
 • Ticari Alacaklar 390.543.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 390.543.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.888.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.845.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.406.264.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 255.454.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.422.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 124.926.000,00
 • ARA TOPLAM 2.756.141.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 413.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.945.881.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.604.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.604.000,00
 • Ticari Alacaklar 343.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 343.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.927.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.927.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 61.315.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.032.450.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 720.147.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.134.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.441.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 375.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.036.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.538.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.498.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.615.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.702.435.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.381.218.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 216.399.000,00
 • - Banka Kredileri 216.384.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 137.993.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.589.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 338.556.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 338.543.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.278.000,00
 • Diğer Borçlar 75.428.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.942.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.486.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 508.115.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.252.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.197.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.749.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.448.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.381.218.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.058.905.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 175.880.000,00
 • Banka Kredileri 12.623.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 163.257.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 75.762.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.529.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.529.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 771.734.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.440.123.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.262.312.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.325.375.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 384.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.089.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.556.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 292.830.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 293.312.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.269.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.146.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 286.720.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 232.563.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.936.937.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.702.435.000,00

Kredi Hesaplama