FİNANS

luks kadife - luksk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 213.385.851,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.118.774,00
 • Finansal Yatırımlar 44.463.002,00
 • Ticari Alacaklar 61.251.943,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.137.649,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 38.114.294,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.781.066,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.781.066,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.170.565,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.351.472,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65.541,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.183.488,00
 • ARA TOPLAM 213.385.851,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 400.894.374,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 189.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 207.189.074,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 235.654,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 235.654,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 289.818,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 289.818,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 614.280.225,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.328.981,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.412.151,00
 • - Banka Kredileri 70.412.151,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.671.236,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.504.332,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.090.813,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.681,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.040.132,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.424.272,00
 • Diğer Borçlar 490.466,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 490.466,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.773.037,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 645.755,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.865.385,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.382.574,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 482.811,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 955.866,00
 • ARA TOPLAM 139.328.981,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 144.199.623,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 75.790.742,00
 • Banka Kredileri 74.327.767,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.462.975,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.431.668,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.431.668,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.977.213,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 283.528.604,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 330.751.621,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 330.751.621,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 123.477.425,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 123.477.425,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.818.609,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.858.281,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 96.194.075,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 614.280.225,00

Kredi Hesaplama