FİNANS

luks kadife - luksk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 253.608.528,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 48.070.652,00
 • Finansal Yatırımlar 29.687.617,00
 • Ticari Alacaklar 105.441.237,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.508.751,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.932.486,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.477.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.477.260,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 57.509.569,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.558.859,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 139.448,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.723.886,00
 • ARA TOPLAM 253.608.528,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 407.141.434,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 189.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 214.091.307,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.561,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.561,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 660.749.962,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 198.309.081,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 147.992.947,00
 • - Banka Kredileri 147.992.947,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.879.913,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 444.754,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.800.788,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.799.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.125.235,00
 • Diğer Borçlar 845.705,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 845.705,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.980.893,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 918.468,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.824.640,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.537.823,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 286.817,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.940.492,00
 • ARA TOPLAM 198.309.081,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.780.340,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 73.051.628,00
 • Banka Kredileri 70.397.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.653.812,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.288.484,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.288.484,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.440.228,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 327.089.421,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 333.660.541,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 333.660.541,00
 • Ödenmiş Sermaye 28.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.236.619,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.818.851,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 131.818.851,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.264.500,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.821.752,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 518.819,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 660.749.962,00

Kredi Hesaplama