FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

margun enerji - magen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.044.121.837,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 257.822.216,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 616.347.804,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 616.347.804,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 182.754,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.754,00
 • Türev Araçlar 19.005.776,00
 • Stoklar 46.099.225,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.400.982,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.832.088,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.430.992,00
 • ARA TOPLAM 1.044.121.837,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.153.788.981,00
 • Finansal Yatırımlar 2.019.298.686,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 492.079,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 492.079,00
 • Türev Araçlar 59.405.159,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 552.997.934,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.521.392.182,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.923,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.018,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.197.910.818,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.260.334.704,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 155.720.598,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 655.700.413,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 396.363.568,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 396.363.568,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.995.036,00
 • Diğer Borçlar 6.206.983,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.206.983,00
 • Türev Araçlar 2.438.188,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.878.751,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.116.348,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.116.348,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.914.819,00
 • ARA TOPLAM 1.260.334.704,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.165.239.143,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.898.066.294,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.684.172,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.684.172,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.265.488.677,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.425.573.847,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.772.336.971,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.772.336.971,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.262.268.755,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 674.648.265,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 362.228.740,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 362.228.740,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.032.035,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.254.817.737,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.254.817.737,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.780.289,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.236.130.192,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 310.842.172,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.197.910.818,00