FİNANS

margun enerji - magen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.469.428.254,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 655.394.758,00
 • Finansal Yatırımlar 151.479.899,00
 • Ticari Alacaklar 615.629.606,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 615.629.606,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 718.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 718.425,00
 • Türev Araçlar 10.837.403,00
 • Stoklar 3.102.892,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.072.203,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 451.967,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.741.101,00
 • ARA TOPLAM 1.469.428.254,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.114.531.714,00
 • Finansal Yatırımlar 1.677.773.463,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.578.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.578.744,00
 • Türev Araçlar 34.194.728,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 380.237.338,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.018.396.815,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 140.608,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 210.018,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.583.959.968,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.663.032.883,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.792.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 318.060.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 412.023.891,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 412.023.891,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.653.724,00
 • Diğer Borçlar 753.874.321,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 753.874.321,00
 • Türev Araçlar 3.397.982,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.792.847,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.154.457,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 647.077,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 647.077,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.546.624,00
 • ARA TOPLAM 1.663.032.883,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.267.487.928,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.063.259.546,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 906.166,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 906.166,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 203.322.216,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.930.520.811,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.653.439.157,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.653.439.157,00
 • Ödenmiş Sermaye 410.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 724.943.924,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.261.650.494,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.261.650.494,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 90.421,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -642.635.847,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -642.635.847,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.804.001,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.326.185.196,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 576.599.366,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.583.959.968,00

Kredi Hesaplama