FİNANS

marka yatirim holding - marka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 33.198.794,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 498.612,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.684.715,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 958.027,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.726.688,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 480.440,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 480.440,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.475.626,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.172.538,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.740.745,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.466,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.881.397,00
 • ARA TOPLAM 33.198.794,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.843.227,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.816,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.816,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 454.927,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.606.145,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.966.745,00
 • - Şerefiye 10.150.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 80.103,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.983,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.787.594,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.042.021,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.069.604,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 444.594,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.313.852,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.313.852,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 861.702,00
 • Diğer Borçlar 31.926.071,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.587,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.906.484,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 206.654,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 877.498,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 72.582,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 804.916,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.240.742,00
 • ARA TOPLAM 40.069.604,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.044.741,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 291.826,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 291.826,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 752.915,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 752.915,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.114.345,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.927.676,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.330.533,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.990.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.243.684,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.454,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.454,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 150.454,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 136.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.430.638,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 280.474,00
 • Diğer Yedekler 960.447,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -402.857,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.042.021,00

Kredi Hesaplama