FİNANS

marka yatirim holding - marka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 61.080.669,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 509.913,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.668.360,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 731.937,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.936.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.156.543,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.247.633,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.908.910,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.302.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.594.098,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.759,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.815,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.843.578,00
 • ARA TOPLAM 61.080.669,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.541.276,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.709,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.709,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 86.003,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.569.252,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.357.206,00
 • - Şerefiye 10.150.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 906.080,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 301.126,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 966.661,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 966.661,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.467.445,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 77.621.945,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.532.022,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 289.747,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 676.655,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.626,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 654.029,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.571.967,00
 • Diğer Borçlar 41.901.706,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.407,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.892.299,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 457.122,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 89.886,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 75.773,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.113,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.375.265,00
 • ARA TOPLAM 50.532.022,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.919.340,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.919.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.919.340,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.451.362,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.170.583,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.941.939,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.990.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.243.684,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -44.137,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 136.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 470.018,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 185.815,00
 • Diğer Yedekler 960.447,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 228.644,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 77.621.945,00

Kredi Hesaplama