FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

marka yatirim holding - marka - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 111.339.578,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.131.148,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 64.130.964,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 728.947,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.402.017,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.894.698,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.239.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.655.050,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.212.804,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.297.694,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.520,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.848,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.666.422,00
 • ARA TOPLAM 111.339.578,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 64.860.887,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.233.740,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 24.001.400,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.335.580,00
 • - Şerefiye 33.511.643,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.713.921,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 110.016,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 791.633,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 791.633,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.498.534,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 176.200.465,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.982.559,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.405.967,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.405.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.706.589,00
 • Diğer Borçlar 46.028.574,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.407,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.019.167,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 117.968,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.045.407,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 163.429,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.881.978,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.590.953,00
 • ARA TOPLAM 102.982.559,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.951.665,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.951.665,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.951.665,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.934.224,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 70.266.241,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.096.037,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.990.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 157.865.577,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.243.684,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -560.068,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -560.068,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -560.068,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 493.052,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -102.802.164,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.613.170,00
 • Diğer Yedekler 3.479.126,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 170.204,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 176.200.465,00