marti otel - marti - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 136.593.697,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.970.320,00
 • Finansal Yatırımlar 4.783.301,00
 • Ticari Alacaklar 11.456.789,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 130.714,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.326.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 100.136.618,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 95.786.632,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.349.986,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.897.763,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.212.643,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.136.263,00
 • ARA TOPLAM 136.593.697,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.377.394.335,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.784.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.784.457,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 66.155.003,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.238.824.230,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 355.823,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 355.823,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.128.701,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.214.483,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.914.218,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.146.121,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.513.988.032,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.423.891.868,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.221.616.835,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.558.025,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.747.205,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 804.519,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.942.686,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.424.729,00
 • Diğer Borçlar 100.229.713,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 713.789,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 99.515.924,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.397.395,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.917.966,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 280.570,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.637.396,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.423.891.868,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.173.260,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.286.274,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 792.693,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.094.293,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.094.293,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.469.065.128,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 44.922.904,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -165.841.922,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.956.747,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 230.743.274,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 230.743.274,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.472.834,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 43.472.834,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.498.253,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -546.644.023,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -28.370.054,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 210.764.826,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.513.988.032,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.