mega polietilen - megap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 123.216.502,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.513.933,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 61.160.168,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.160.168,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.421,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.421,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.343.297,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.251.926,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.833.257,00
 • ARA TOPLAM 123.182.002,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.500,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.407.050,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.760.725,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.760.725,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.123.072,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.799,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.799,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.810,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.810,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.735.912,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 136.623.552,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.605.928,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.718.287,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.651.866,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 50.602.561,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.552.823,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.049.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 956.656,00
 • Diğer Borçlar 10.033.610,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.072.194,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.961.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.000.473,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.955.983,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 443.160,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.453,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.707,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.243.332,00
 • ARA TOPLAM 85.605.928,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.067.760,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.967.090,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 100.670,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.670,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 101.673.688,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 34.949.864,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.949.864,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.221.450,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 864.519,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -73.556,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -73.556,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -73.556,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 923.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.603.199,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.410.381,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 136.623.552,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.