FİNANS

metro petrol ve tesisleri - mepet - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 81.845.836,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.882.921,00
 • Finansal Yatırımlar 114.161,00
 • Ticari Alacaklar 52.775.731,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.673.940,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.101.791,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 226.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 128.021,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 98.823,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.416.450,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.476.198,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 883.228,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.953.531,00
 • ARA TOPLAM 81.845.836,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 693.725.332,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 738.094,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 738.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.780.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 663.396.887,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.020.109,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.473,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.473,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.624.460,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 775.571.168,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.808.611,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.965.510,00
 • - Banka Kredileri 48.842.348,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.669.351,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 873.318,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.796.033,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.620.472,00
 • Diğer Borçlar 138.163.562,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 117.278.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.885.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.380.852,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.220.863,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.662.289,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 922.499,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.739.790,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 229.808.611,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.493.735,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.390.926,00
 • Banka Kredileri 27.363.039,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.887,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 28.786.315,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.330.949,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.163.236,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.163.236,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 297.302.346,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 478.268.822,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 478.268.822,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.890.413,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 54.890.413,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.219.670,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 255.233.179,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 255.233.179,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 64.098.430,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.420.924,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 775.571.168,00

Kredi Hesaplama