FİNANS

metro petrol ve tesisleri - mepet - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 58.185.162,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.305.700,00
 • Finansal Yatırımlar 99.330,00
 • Ticari Alacaklar 31.968.677,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.896.809,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.071.868,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.972.346,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.082.402,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.889.944,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.088.728,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.529.462,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.630.923,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 220.919,00
 • ARA TOPLAM 58.185.162,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 404.969.149,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 225.435,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 225.435,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.440.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 385.831.213,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.228.786,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.821,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.821,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 463.154.311,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.713.189,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.464.466,00
 • - Banka Kredileri 20.325.915,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.764.677,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 329.554,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.435.123,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 913.887,00
 • Diğer Borçlar 82.183.167,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.990.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.192.233,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.856.492,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.992.586,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.744.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 825.259,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.919.127,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 123.713.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.408.940,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.706.735,00
 • Banka Kredileri 30.588.313,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 118.422,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 28.782.601,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.412.774,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.615.492,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.615.492,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.019.563,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 203.122.129,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 260.032.182,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 260.032.182,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 149.249.750,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 55.897.278,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.293.780,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 93.352.472,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.245.051,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.401.607,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 463.154.311,00

Kredi Hesaplama