FİNANS

metro petrol ve tesisleri - mepet - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 83.749.483,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.372.091,00
 • Finansal Yatırımlar 117.877,00
 • Ticari Alacaklar 54.646.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.727.253,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.919.421,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.820.052,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 52.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.767.817,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.360.242,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.944.603,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.976,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 487.944,00
 • ARA TOPLAM 83.749.483,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 772.625.957,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 738.094,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 738.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.780.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 742.889.399,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.283.883,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.692,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.692,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.792.442,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 856.375.440,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 238.136.762,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.109.142,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 118.421,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.273.951,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.918.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.355.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.064.025,00
 • Diğer Borçlar 119.374.216,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 97.536.894,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.837.322,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.679.754,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.897.113,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.294.990,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.042.033,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.252.957,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 238.136.762,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.445.650,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.289.382,00
 • Banka Kredileri 19.289.382,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 37.213.722,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.672.212,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.831.886,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.831.886,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 304.582.412,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 551.793.028,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 551.793.028,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.018.849,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 51.018.849,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.627.864,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.014.718,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 312.014.718,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 64.463.703,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.669.882,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 856.375.440,00

Kredi Hesaplama