FİNANS

mercan kimya - mercn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 825.677.330,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.448.356,00
 • Finansal Yatırımlar 96.578.770,00
 • Ticari Alacaklar 274.479.842,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 274.479.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.640.171,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.640.171,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 358.440.702,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.081.352,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 89.836,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.918.301,00
 • ARA TOPLAM 825.677.330,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 181.307.899,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.431,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 63.431,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.417.667,00
 • Maddi Duran Varlıklar 106.839.750,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.908.774,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.078.277,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.006.985.229,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 452.989.001,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 319.325.573,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.221.822,00
 • Banka Kredileri 313.637.182,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 83.267.028,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.267.028,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.045.936,00
 • Diğer Borçlar 1.545.685,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.545.685,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.226.276,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.220.078,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 993.860,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 777.513,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 216.347,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 452.989.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.727.171,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.473.592,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.253.579,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.253.579,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 481.716.172,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 525.269.057,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 525.269.057,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.456.982,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 137.321.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.671.719,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.035.376,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.035.376,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.707.095,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.263.914,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 150.424.593,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 165.130.568,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.006.985.229,00

Kredi Hesaplama