FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

merko gida - merko - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 741.902.694,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.505.251,00
 • Finansal Yatırımlar 7.924.562,00
 • Ticari Alacaklar 68.264.803,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 743.180,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.521.623,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.854.372,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.704.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.150.357,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 526.735.001,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.005.970,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.787.342,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.216.322,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.396.413,00
 • ARA TOPLAM 741.902.694,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 526.536.127,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.709.090,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.810.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 898.119,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.050.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 420.387.832,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.599.475,00
 • - Şerefiye 56.428.992,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 170.483,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.022.876,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.022.876,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.268.438.821,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 552.258.323,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 79.671.967,00
 • - Banka Kredileri 79.671.967,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.065.629,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.375.791,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 195.785.401,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.306.559,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.478.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.400.143,00
 • Diğer Borçlar 120.080.359,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 117.778.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.301.815,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 66.936.398,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.318.426,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.177.375,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 141.051,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 552.258.323,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.954.044,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.933.449,00
 • Banka Kredileri 34.043.851,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.889.598,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.240.389,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.400.873,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 27.839.516,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.780.206,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 670.212.367,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 598.226.454,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 313.973.200,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.222.387,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 103.998.617,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.144.857,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 146.144.857,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.831.836,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.852.190,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.511.252,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.721.409,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 284.253.254,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.268.438.821,00