FİNANS

merko gida - merko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 546.660.973,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.000.335,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 40.237.533,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.700.941,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.536.592,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.693.549,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.693.549,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 371.664.460,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.699.438,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.738.906,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.365.658,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 98.798,00
 • ARA TOPLAM 546.660.973,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 418.398.054,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.213.264,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.511.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 702.170,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.050.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 303.092.891,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.200.966,00
 • - Şerefiye 68.792.657,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.128.446,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.797.133,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.797.133,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 965.059.027,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 333.265.290,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 77.659.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.220.829,00
 • Banka Kredileri 63.880.043,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 138.773.313,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.897.175,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 134.876.138,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.274.668,00
 • Diğer Borçlar 563.585,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 563.585,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.166.352,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.263.282,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.198.077,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.205,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.572.808,00
 • ARA TOPLAM 333.265.290,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.691.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.084.483,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.009.394,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.075.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.766.385,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 17.309.596,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.530.807,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 409.956.561,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 555.102.466,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 321.246.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.222.387,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 103.998.617,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 145.013.727,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 127.010.318,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -792.269,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.852.189,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -53.161.480,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.775.941,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 233.856.093,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 965.059.027,00

Kredi Hesaplama