FİNANS

merko gida - merko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 467.383.386,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.891.624,00
 • Finansal Yatırımlar 906.975,00
 • Ticari Alacaklar 29.468.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.468.970,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.892.422,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.892.422,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 304.564.218,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.746.421,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 54.392,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.858.364,00
 • ARA TOPLAM 467.383.386,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 439.078.771,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.850.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 950.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 900.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.050.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 304.497.934,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.711.606,00
 • - Şerefiye 88.512.335,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.199.271,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.916.826,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.916.826,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.891.530,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 906.462.157,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.871.723,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.072.991,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.342.470,00
 • Banka Kredileri 4.750.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 141.957.251,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 141.957.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.365.421,00
 • Diğer Borçlar 219.444,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 219.444,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 970.295,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.392.633,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.802.933,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.739.546,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.387,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.597.354,00
 • ARA TOPLAM 255.871.723,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.872.557,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.458.192,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.022.746,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.713.150,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 17.309.596,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.391.619,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 344.744.280,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 561.717.877,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 316.230.065,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.222.387,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 103.998.617,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 127.378.271,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -38.399.549,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.368.071,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 245.487.812,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 906.462.157,00

Kredi Hesaplama