FİNANS

merko gida - merko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 66.667.930,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.938.696,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.032.757,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.109.527,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.923.230,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.407.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.407.891,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.307.935,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.951.633,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.618.341,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.029.018,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 313.858,00
 • ARA TOPLAM 66.667.930,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 192.634.496,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 408.879,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 408.879,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 116.132.289,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.552.666,00
 • Maddi Duran Varlıklar 56.614.536,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.033,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.929.984,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.929.984,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.947.109,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 259.302.426,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.493.106,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.766.524,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.626.073,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.626.073,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.182.803,00
 • Diğer Borçlar 615.766,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 615.766,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.325.134,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 865.026,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 820.666,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 44.360,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9,00
 • ARA TOPLAM 74.493.106,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.418.432,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.418.432,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.167.929,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 16.250.503,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.911.538,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 166.390.888,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 166.390.888,00
 • Ödenmiş Sermaye 72.556.591,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.664.413,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 65.097.426,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.094.401,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -623.182,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -58.502.974,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.913.164,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 259.302.426,00

Kredi Hesaplama