FİNANS

merko gida - merko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 61.015.149,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.810.257,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.656.947,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 371.095,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.285.852,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 726.770,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 726.770,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.248.343,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.815.911,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.799.955,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.756.921,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 169.277,00
 • ARA TOPLAM 61.015.149,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 123.617.259,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 308.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 308.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 71.003.878,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 350.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.926.897,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.278,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.790.922,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.790.922,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 179.247,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 184.632.408,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.080.958,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.568.448,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.197.491,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.197.491,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.126.339,00
 • Diğer Borçlar 35.178,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.178,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.882,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 636.184,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 452.502,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 183.682,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.518,00
 • ARA TOPLAM 23.080.958,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.906.121,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.906.121,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.652.709,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15.253.412,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.987.079,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 144.645.329,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 144.645.329,00
 • Ödenmiş Sermaye 72.556.591,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.664.413,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.841.494,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.841.494,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -461.521,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.969,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 8.969,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -64.853.711,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.765.305,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 184.632.408,00

Kredi Hesaplama