metro holding - metro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.236.521,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 825.633,00
 • Finansal Yatırımlar 3,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3,00
 • Ticari Alacaklar 339.419,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 202.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 137.129,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.560.991,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.544.643,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.348,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 505.458,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.346,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 998.671,00
 • ARA TOPLAM 17.236.521,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.151.403.744,00
 • Finansal Yatırımlar 1.142.917.222,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.291.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.221.945,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.140,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 456.407,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.815,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.018.046,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.018.046,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.168.640.265,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.903.174,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 333.020,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 238.859,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 194.638,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.221,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.594,00
 • Diğer Borçlar 26.070.747,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.040.747,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.786.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.325,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.715.882,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 407.747,00
 • ARA TOPLAM 30.903.174,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 262.485.237,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.308,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 239.749.317,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 111.431,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 111.431,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.614.181,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 293.388.411,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 875.251.854,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 875.251.854,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.583.748,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 24.162.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -64.999,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -64.999,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -64.999,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 139.226,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 420.251.375,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 115.259.953,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.168.640.265,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.