FİNANS

metemtur yatirim - metur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 97.667.035,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.417.526,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.887.505,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.117.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.770.361,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.163.220,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.163.220,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.150.276,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.586.963,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 70.806,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.390.739,00
 • ARA TOPLAM 97.667.035,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 34.749.264,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.820,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.820,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.171.744,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.515.315,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.779.795,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.779.795,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.656,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.656,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.297,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 132.416.299,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.354.927,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.696,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.677.121,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.677.121,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.639.975,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.639.975,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 103.698,00
 • Diğer Borçlar 657.694,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 657.694,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.526.178,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.451.486,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 50.199,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 50.199,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 57.354.927,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.588.504,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.128.854,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.791.532,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 171.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 171.898,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.287.752,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.943.431,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.472.868,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.472.868,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 988.386,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.601.952,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.601.952,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.479,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.233.142,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.925.959,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 132.416.299,00

Kredi Hesaplama