FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

metemtur yatirim - metur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 229.584.052,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 207.697,00
 • Finansal Yatırımlar 2.465.899,00
 • Ticari Alacaklar 2.765.905,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.765.905,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.145.336,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.145.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 174.728.913,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.545.301,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 655.687,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.069.314,00
 • ARA TOPLAM 229.584.052,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 131.245.641,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.775.291,00
 • Maddi Duran Varlıklar 115.500.624,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.617.627,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 594.358,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 594.358,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 360.829.693,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.158.243,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.052.576,00
 • - Banka Kredileri 23.052.576,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.844.943,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.578.451,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.708.831,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.708.831,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 483.025,00
 • Diğer Borçlar 33.401.239,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.395.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.397.473,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.473,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.360.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.110.615,00
 • ARA TOPLAM 102.158.243,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.421.052,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.934.720,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 52.796.707,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 747.033,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 747.033,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.739.299,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 170.579.295,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 190.250.398,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 190.250.398,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 298.297.514,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.616.896,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.321.373,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.321.373,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -420.385,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 679.851,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -195.870.309,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.205.073,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 360.829.693,00

Kredi Hesaplama