FİNANS

metemtur yatirim - metur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 108.173.193,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.529.046,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.431.919,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.431.919,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.429.647,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.429.647,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 68.621.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.686.782,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.523.659,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.950.866,00
 • ARA TOPLAM 108.173.193,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 35.255.863,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.802,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.802,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.171.744,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.062.339,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.441,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.441,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.649,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.649,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.434,00
 • Diğer Duran Varlıklar 69.753,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 143.429.056,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.434.299,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.822,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.045.184,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.045.184,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.046.392,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.046.392,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.095,00
 • Diğer Borçlar 564.984,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 564.971,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.799.163,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.693.067,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.592,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.592,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 62.434.299,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.352.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.282.250,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.986.255,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 255.266,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 255.266,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.814.970,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 112.786.785,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 30.642.271,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.642.271,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 988.386,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.562.415,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.562.415,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.016,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.233.142,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 282.981,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 143.429.056,00

Kredi Hesaplama