FİNANS

metemtur yatirim - metur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.826.443,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.459,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.455.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.369.979,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.085.152,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.250,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.373.500,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 693.636,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.580,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 254.887,00
 • ARA TOPLAM 22.826.443,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 26.290.368,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.693,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.693,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.171.744,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.460.242,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.774.442,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.774.442,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 292,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 292,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 49.116.811,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.514.963,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.839,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.335.360,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.335.360,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 510.090,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 510.090,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.326,00
 • Diğer Borçlar 3.579.637,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 579.637,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.711,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.711,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 10.514.963,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.139.650,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.708.625,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.781.926,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 70.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.030,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.360.995,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.654.613,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.462.198,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.462.198,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 835.779,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.637.897,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.637.897,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 10.466,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.473.583,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.579.526,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 49.116.811,00