FİNANS

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.330.921.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.230.793.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.879.000,00
 • Ticari Alacaklar 174.525.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 154.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 174.371.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.854.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.854.000,00
 • Türev Araçlar 5.174.000,00
 • Stoklar 3.339.580.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.183.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.318.000,00
 • ARA TOPLAM 6.908.306.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 422.615.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.047.138.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.815.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.913.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.913.000,00
 • Türev Araçlar 8.249.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.772.744.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.439.671.000,00
 • - Şerefiye 2.252.992.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 186.679.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.002.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.378.059.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.402.951.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.144.343.000,00
 • - Banka Kredileri 1.144.343.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.011.299.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 597.777.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.339.394.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 280.013.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.059.381.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 239.125.000,00
 • Diğer Borçlar 178.714.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 178.714.000,00
 • Türev Araçlar 4.760.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 142.332.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.208.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 257.013.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 158.126.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 98.887.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.389.000,00
 • ARA TOPLAM 10.326.577.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 76.374.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.941.647.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.616.639.000,00
 • Banka Kredileri 2.279.885.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.336.754.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 29.232.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.081.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 257.690.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 257.690.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.005.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.344.598.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 33.461.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.061.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 406.218.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 406.218.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.042.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 256.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 256.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 111.249.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -416.750.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -402.984.000,00
 • Diğer Yedekler -365.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.400.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.378.059.000,00