FİNANS

mia teknoloji - miatk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 293.535.784,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 98.818.904,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 177.728.536,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 628.822,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.710.099,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.704.597,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 850.198,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.944.826,00
 • ARA TOPLAM 293.535.784,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 293.407.173,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.325.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.983.115,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.858.477,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.627.455,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 264.903,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.825.854,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 586.942.957,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 142.974.660,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.038.247,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.767.619,00
 • Banka Kredileri 41.419.146,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 80.018.431,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.870.586,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 559.449,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 635.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 525.978,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 109.050,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 85.300,00
 • ARA TOPLAM 142.974.660,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.862.460,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.711.276,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.151.184,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.151.184,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 151.837.120,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 435.105.837,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 435.105.837,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 116.667.204,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.444.657,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.444.657,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.444.657,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.932.507,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.088.307,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 189.862.476,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 586.942.957,00

Kredi Hesaplama