FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mia teknoloji - miatk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 756.064.956,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 194.710.261,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 482.729.328,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 482.729.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.684.937,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.775.706,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.909.231,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 35.911.340,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.630.307,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.398.783,00
 • ARA TOPLAM 756.064.956,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.418.869.144,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 31.820.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 88.953.888,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.212.038.372,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.702.970,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.702.970,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.473.597,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.174.934.100,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 359.635.150,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 88.954.748,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 110.670.415,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 127.518.998,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 127.518.998,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.659.561,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.246.876,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 973.167,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.555.062,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 999.359,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 555.703,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.224.106,00
 • ARA TOPLAM 359.635.150,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.383.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.104.896,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.046.366,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.046.366,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 415.018.818,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.759.915.282,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.759.439.632,00
 • Ödenmiş Sermaye 494.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 137.247.861,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 258.815.238,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -457.949,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.787.536,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 218.877.879,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 503.987.968,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 475.650,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.174.934.100,00