menderes tekstil - mndrs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.067.246.731,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.905.744,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 368.622.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 99.654.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 268.968.711,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.109.770,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.459.608,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.650.162,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 526.992.578,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.449.589,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.182.424,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 86.684.246,00
 • ARA TOPLAM 1.067.246.731,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 916.086.997,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 119.520,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 119.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 172.449.476,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 66.145.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 601.511.858,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.837.508,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 349.477,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 130.448,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.202.234,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.202.234,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.317.723,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.983.333.728,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.041.462.869,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 455.717.881,00
 • - Banka Kredileri 455.717.881,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 246.506.512,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.208.787,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 284.810.124,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.299,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 284.804.825,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.006.291,00
 • Diğer Borçlar 20.680.439,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 734.597,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.945.842,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.023.656,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 764.866,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.953.100,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.516.019,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.081,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.041.462.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 960.605.291,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 897.114.550,00
 • Banka Kredileri 895.481.622,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.470.680,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.527.566,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.527.566,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.963.175,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.002.068.160,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -18.734.432,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.367.249,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -25.567.435,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 485.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.258.756,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.258.756,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.258.756,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.460.462,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.223.035,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -181.046.632,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -36.101.681,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.983.333.728,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.