FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mlp saglik - mpark - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.469.038.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 788.041.000,00
 • Finansal Yatırımlar 99.250.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.063.078.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 86.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.062.992.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 148.914.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 88.833.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.081.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 676.333.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 505.823.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 187.599.000,00
 • ARA TOPLAM 4.469.038.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.532.264.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.465.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.465.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.378.627.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.049.529.000,00
 • - Şerefiye 33.037.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.828.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 914.649.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 914.649.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 829.144.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.001.302.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.578.474.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.134.047.000,00
 • - Banka Kredileri 384.047.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 698.810.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 350.217.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.624.238.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.396.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.584.842.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 291.209.000,00
 • Diğer Borçlar 132.616.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 802.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 131.814.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 462.882.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132.985.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 101.687.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 57.255.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 44.432.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.578.474.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.050.540.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.624.462.000,00
 • Banka Kredileri 110.244.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.514.218.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 281.743.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.844.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 77.681.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.681.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.810.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.629.014.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.372.288.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.319.401.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 208.037.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 556.162.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.488.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.488.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.488.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.925.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.436.800.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 931.915.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 52.887.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.001.302.000,00

Kredi Hesaplama