marti gmyo - mrgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 126.410.812,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 113.699,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.764.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.764.241,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 95.284.119,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 95.017.643,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 266.476,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.248.753,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 126.410.812,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 768.113.467,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.105.774,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.105.774,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 721.687.717,00
 • Maddi Duran Varlıklar 166.552,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 166.552,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.299,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.299,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.147.125,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.339.341,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.807.784,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 894.524.279,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 492.029.168,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.177.049,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 437.019.006,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.095.181,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 405.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.689.182,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 902.550,00
 • Diğer Borçlar 20.157.291,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 238.380,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.918.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 162.270,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.515.821,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 280.570,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.235.251,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 492.029.168,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 653.399,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 653.399,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 653.399,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 492.682.567,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 401.841.712,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 401.841.712,00
 • Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -134.196,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -134.196,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 391.507.223,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 391.507.223,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -77.528.383,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -42.885.069,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 894.524.279,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.