FİNANS

marti gmyo - mrgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 128.806.914,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 101.600,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.097.733,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.097.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 97.453.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 97.237.704,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 215.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.827.397,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.546,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 326.930,00
 • ARA TOPLAM 128.806.914,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 792.479.734,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.105.768,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.105.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 746.719.159,00
 • Maddi Duran Varlıklar 157.223,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 157.223,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.549,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.549,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.492.035,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.884.732,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 607.303,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 921.286.648,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 484.833.660,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.181.927,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 422.131.029,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.830.811,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 225.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.604.974,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 998.652,00
 • Diğer Borçlar 23.039.930,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 238.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.801.545,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 162.268,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.489.043,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 280.569,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.208.474,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 484.833.660,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.900.598,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 25.153.561,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 673.980,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 673.980,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.073.057,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 517.734.258,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 403.552.390,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 403.552.390,00
 • Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -137.505,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -137.505,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 389.160.669,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 389.160.669,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -77.528.383,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -38.824.528,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 921.286.648,00