FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

marshall - mrshl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.206.975.993,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 539.089.850,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 268.436.775,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.284.341,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 247.152.434,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.744.102,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.744.102,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 269.866.427,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.009.194,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 843.673,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.985.972,00
 • ARA TOPLAM 1.206.975.993,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 218.666.728,00
 • Finansal Yatırımlar 5.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.554.521,00
 • Maddi Duran Varlıklar 194.643.184,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.282.441,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.425.642.721,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.407.200.157,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 335.273.345,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 596.457.241,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 284.451.707,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 312.005.534,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.147.318,00
 • Diğer Borçlar 421.680.158,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 421.629.589,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.569,00
 • Türev Araçlar 149.142,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.948.290,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.128.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.166.413,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.961.927,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.416.323,00
 • ARA TOPLAM 1.407.200.157,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.193.269,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 416.634,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.776.635,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.776.635,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.431.393.426,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -5.750.705,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -5.750.705,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.578.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.129,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.951.689,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.864.929,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -40.723.483,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -7.561.749,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.425.642.721,00