mazhar zorlu holding - mzhld - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 91.625.043,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.029.098,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 23.338.560,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.338.560,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.428.190,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.213.665,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.214.525,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 50.612.216,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.870.230,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.373,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 339.376,00
 • ARA TOPLAM 91.625.043,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 68.503.732,00
 • Finansal Yatırımlar 3.976.578,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.814.349,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.832.998,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.810.683,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.315,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.048.721,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.541.908,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156.697,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 156.697,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.678.738,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 160.128.775,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.603.399,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 585.359,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 585.359,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.871.786,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 509.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.362.362,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 570.782,00
 • Diğer Borçlar 4.520.491,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.593.037,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.927.454,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.074.615,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.535.574,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.474,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.474,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.318,00
 • ARA TOPLAM 44.603.399,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.352.121,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 877.942,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 877.942,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.646.127,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.828.052,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.988.367,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.955.520,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 81.173.255,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.803.331,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.836.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.778.036,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.936.042,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -595.006,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -811.690,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -811.690,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -361.948,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -371.560,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 9.612,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.714.917,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -42.649.709,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.017.083,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 75.369.924,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 160.128.775,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.