FİNANS

naturel enerji - naten - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 211.798.278,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 71.992.320,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 20.928.009,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.928.009,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.883.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.883.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.349.614,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.142.051,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.520.965,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.982.027,00
 • ARA TOPLAM 211.798.278,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.356.382.877,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 284.087,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 284.087,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.287.866,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.316.581.340,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 229.584,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 219.047,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.568.181.155,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 359.211.632,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 139.858.782,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 139.724.630,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.379.564,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.379.564,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 614.142,00
 • Diğer Borçlar 68.915.970,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.085.829,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.830.141,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.119.312,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 131.650,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 81.351,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 81.351,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 100.110.861,00
 • ARA TOPLAM 359.211.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 709.755.313,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 695.727.727,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 188.790,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 188.790,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.838.796,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.068.966.945,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.499.214.210,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 995.380.261,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 148.055.900,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 489.690.501,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 489.690.501,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 228.790,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.749.914,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -15.749.914,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.698.559,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 362.358.292,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 503.833.949,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.568.181.155,00