FİNANS

netas telekom. - netas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.716.172.671,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 362.117.919,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.478.553.924,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 78.399.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.400.154.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.264.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.264.897,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 395.960.071,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.193.477,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40.639.948,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.721.544,00
 • ARA TOPLAM 2.716.172.671,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 977.701.452,00
 • Finansal Yatırımlar 25.977.775,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 96.310.739,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 463.541.954,00
 • - Şerefiye 351.041.918,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.500.036,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 306.833.341,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.693.874.123,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.626.010.586,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.242.305.075,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 151.710.783,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 91.260.088,00
 • Banka Kredileri 1.242.305.075,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.655.295.870,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 797.235.721,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 858.060.149,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.770.716,00
 • Diğer Borçlar 4.896.153,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.896.153,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.191.811,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 95.106.310,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.028.255,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.078.055,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.626.010.586,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 138.680.806,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.029.657,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 69.029.657,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 69.651.149,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.651.149,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.764.691.392,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -70.817.269,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -73.626.309,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 534.450.376,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -41.158.337,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.158.337,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 575.608.713,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.991.133,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.991.133,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -675.821.374,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -85.620.764,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.809.040,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.693.874.123,00

Kredi Hesaplama