FİNANS

netas telekom. - netas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.802.365.774,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 254.919.035,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.386.622.414,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.480.945,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.382.141.469,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.876.556,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.876.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 430.502.272,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.190.507,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.285.202,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.205.300,00
 • ARA TOPLAM 2.802.365.774,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 958.953.491,00
 • Finansal Yatırımlar 24.905.871,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 122.194.565,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 461.654.337,00
 • - Şerefiye 339.412.734,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.241.603,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 264.997.087,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.761.319.265,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.640.606.598,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.117.513.177,00
 • - Banka Kredileri 1.117.513.177,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.908.112,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 90.745.297,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.617.886.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 448.983.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.168.902.681,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.333.792,00
 • Diğer Borçlar 22.471.069,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.471.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.951.249,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 245.393.913,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 33.149.056,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 212.244.857,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.640.606.598,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.419.069,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 70.604.859,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 70.604.859,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 46.814.210,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.814.210,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.758.025.667,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.293.598,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.609.203,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 550.475.859,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.262.824,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.262.824,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 567.738.683,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.700.180,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.700.180,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -645.253.804,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -50.687.352,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.315.605,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.761.319.265,00

Kredi Hesaplama