FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

netas telekom. - netas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.967.423.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 90.112.867,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.875.092.744,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.686.111,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.865.406.633,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.944.536,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.944.536,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 384.359.746,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.210.779,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.385.058,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 71.306.010,00
 • ARA TOPLAM 3.967.423.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.764.475.865,00
 • Finansal Yatırımlar 39.338.713,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 127.684.364,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 683.313.128,00
 • - Şerefiye 539.546.509,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 143.766.619,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 700.716.534,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.731.899.385,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.231.635.187,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.297.908.289,00
 • - Banka Kredileri 1.297.908.289,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 128.271.232,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 128.271.232,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.655.598.301,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.346.153.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.309.444.678,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 125.514.331,00
 • Diğer Borçlar 152.960.779,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.960.779,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.462.166,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 200.654.943,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.422.594,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 112.232.349,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.231.635.187,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 277.501.101,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.295.182,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 156.295.182,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 121.205.919,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 121.205.919,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.509.136.288,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 222.763.097,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 217.693.183,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 565.091.392,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -59.553.558,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -59.553.558,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 624.644.950,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 87.378.230,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 87.378.230,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -675.821.374,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 99.670.615,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.069.914,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.731.899.385,00