FİNANS

netas telekom. - netas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.653.629.199,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 694.277.173,00
 • Finansal Yatırımlar 2.056.680,00
 • Ticari Alacaklar 1.032.176.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.415.482,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.016.760.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.554.096,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.554.096,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 265.064.301,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.089.025,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.140.584,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.858.448,00
 • ARA TOPLAM 2.653.629.199,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 754.299.657,00
 • Finansal Yatırımlar 19.685.492,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.527.485,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 113.662.853,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 374.455.893,00
 • - Şerefiye 268.270.350,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.185.543,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 163.477.156,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.407.928.856,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.322.361.093,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.192.202.375,00
 • - Banka Kredileri 1.192.202.375,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.893.060,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 76.789.871,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.363.142.404,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 424.482.389,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 938.660.015,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.533.364,00
 • Diğer Borçlar 16.124.718,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.124.718,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 207.681.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.175.059,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 189.506.587,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.322.361.093,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.790.034,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.465.177,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 52.465.177,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 48.324.857,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.324.857,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.423.151.127,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -15.222.271,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -12.551.571,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 543.600.754,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.249.239,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.249.239,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 560.849.993,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.004.283,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.004.283,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -645.253.804,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -48.268.558,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.670.700,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.407.928.856,00

Kredi Hesaplama