FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

netas telekom. - netas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.696.760.250,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 389.285.075,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.022.874.016,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.633.150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.977.240.866,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.204.121,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.204.121,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 589.783.515,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.451.137,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 50.457.345,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.983.085,00
 • ARA TOPLAM 3.696.760.250,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.331.629.494,00
 • Finansal Yatırımlar 35.024.262,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 99.518.318,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 617.554.988,00
 • - Şerefiye 473.288.566,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.266.422,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 473.641.848,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.028.389.744,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.833.194.038,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.301.716.733,00
 • - Banka Kredileri 1.301.716.733,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.727.172,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 111.727.172,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.526.553.819,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.313.716.719,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.212.837.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.222.862,00
 • Diğer Borçlar 100.275.943,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 100.275.943,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.924.531,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 134.459.652,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.782.058,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 91.677.594,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.833.194.038,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.191.818,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 101.727.693,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 101.727.693,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 79.464.125,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 79.464.125,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.014.385.856,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.003.888,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.801.102,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 538.260.338,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -41.158.337,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.158.337,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 579.418.675,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.379.071,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.379.071,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -675.821.374,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -391.253,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.202.786,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.028.389.744,00

Kredi Hesaplama