FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

netas telekom. - netas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.671.389.861,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 409.513.669,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.161.989.084,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.393.171,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.102.595.913,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.440.866,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.440.866,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 466.318.599,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.017.570,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.423.832,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.328.155,00
 • ARA TOPLAM 3.671.389.861,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.444.495.300,00
 • Finansal Yatırımlar 37.131.433,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 94.070.902,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 645.440.383,00
 • - Şerefiye 501.763.114,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 143.677.269,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 517.965.829,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.115.885.161,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.902.997.104,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.537.469.097,00
 • - Banka Kredileri 1.537.469.097,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 123.910.352,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 123.910.352,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.288.549.361,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.439.299.805,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 849.249.556,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.351.727,00
 • Diğer Borçlar 91.029.668,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 91.029.668,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.937.761,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 143.685.394,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 61.043.524,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 82.641.870,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.902.997.104,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.767.317,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.946.369,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 138.946.369,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 73.820.948,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.820.948,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.115.764.421,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 120.740,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -5.559.454,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.864.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.612.160,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 535.076.388,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -41.158.337,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.158.337,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 576.234.725,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.611.364,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.611.364,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.897.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -675.821.374,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -14.800.152,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.680.194,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.115.885.161,00