FİNANS

nigbas nigde beton - nibas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.956.564,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.884.612,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.895.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.284.931,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.610.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 781.814,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 675.661,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.153,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.607.269,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.539.759,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 247.582,00
 • ARA TOPLAM 24.956.564,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 251.491.944,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.134,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.134,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.128.879,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 215.093.161,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.254.892,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.878,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 276.448.508,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.830.839,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.986.668,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 283.924,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.702.744,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 750.047,00
 • Diğer Borçlar 277.790,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 277.790,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 307.279,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.180.399,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 179.244,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.001.155,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 328.656,00
 • ARA TOPLAM 13.830.839,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.802.212,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.998.727,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.998.727,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.803.485,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.633.051,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 250.815.457,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 250.815.457,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.576.864,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 66.796.579,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 66.115.309,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.985.298,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.051.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 93.064.375,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 276.448.508,00

Kredi Hesaplama