FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

nigbas nigde beton - nibas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.158.606,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.574.903,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.242.815,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.005.052,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.237.763,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.037.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.929.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.333,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.458.894,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 682.391,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 162.584,00
 • ARA TOPLAM 38.158.606,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 489.741.461,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.413.489,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 419.205.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 62.122.972,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 527.900.067,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.261.632,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.112.096,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.688.105,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.788.231,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.899.874,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.030.994,00
 • Diğer Borçlar 374.621,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 374.621,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 138.582,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.185.477,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.866,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.842.611,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 731.757,00
 • ARA TOPLAM 16.261.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.378.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.936.537,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.571.384,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.571.384,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.870.774,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 82.640.327,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 445.259.740,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 445.259.740,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 383.749.376,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 41.897.049,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.876.174,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.890.928,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -795.161,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.523.457,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -106.434.546,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.648.230,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 527.900.067,00