nigbas nigde beton - nibas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.714.157,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.520.590,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.438.309,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.061.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.377.128,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.601.194,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.004.172,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 597.022,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.999.235,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 792.076,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 217.770,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 362.753,00
 • ARA TOPLAM 27.714.157,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 101.140.506,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.161,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.161,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.889.725,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.220.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 67.012.603,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.017,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 128.854.663,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.969.167,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.950.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.016.895,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.981.825,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 674.601,00
 • Diğer Borçlar 14.626,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.626,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.500.253,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.542.771,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 258.222,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.284.549,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 270.021,00
 • ARA TOPLAM 19.969.167,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.413.907,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.024.552,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.024.552,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.389.355,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.383.074,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 98.471.589,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 98.471.589,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.576.864,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.756.823,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 46.347.055,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.147.205,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.281.632,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.093.802,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 128.854.663,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.