FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

nigbas nigde beton - nibas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.672.282,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.250.716,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.278.493,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.053.245,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.225.248,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.550.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.425.396,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.603,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.929.216,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.532.882,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.129.976,00
 • ARA TOPLAM 35.672.282,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 158.579.087,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.161,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.161,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.542.860,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.090.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 62.930.855,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.211,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 194.251.369,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.854.141,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.903.034,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 531.519,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.371.515,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 651.349,00
 • Diğer Borçlar 282.706,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 282.706,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.936.541,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.458.309,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 118.608,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.339.701,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 622.202,00
 • ARA TOPLAM 26.854.141,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.224.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.649.174,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.649.174,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.575.098,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.078.413,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 154.172.956,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 154.172.956,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.576.864,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.548.196,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 50.863.529,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.736.870,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.057.832,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.664.332,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 194.251.369,00

Kredi Hesaplama