FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

nigbas nigde beton - nibas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.074.110,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.065.497,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.655.735,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.719.096,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.936.639,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 302.641,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 181.328,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.313,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.209.995,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 584.457,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 255.785,00
 • ARA TOPLAM 35.074.110,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 245.761.161,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.547,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.547,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.686.764,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 202.013.161,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.051.037,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.652,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 280.835.271,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.853.894,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.821.355,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.871.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 526.753,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.344.388,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 855.022,00
 • Diğer Borçlar 335.636,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 335.636,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 131.772,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.286.948,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 335.162,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.951.786,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 552.020,00
 • ARA TOPLAM 10.853.894,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.968.671,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.737.391,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.712.869,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.712.869,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.518.411,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.822.565,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 246.012.706,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 246.012.706,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 290.189,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.576.864,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.754.973,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.081.819,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -79.132,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.169.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.813.863,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 280.835.271,00