FİNANS

naturelgaz - ntgaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.032.844.018,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 360.624.559,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 595.958.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.316.634,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 594.642.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.804.558,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.804.558,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 38.187.707,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.192.696,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 75.734,00
 • ARA TOPLAM 1.032.844.018,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 806.160.673,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 678.546.723,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 54.622,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.447.067,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 828.551,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.216.858,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.322.843,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.322.843,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.351.605,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.839.004.691,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 489.639.818,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.784.390,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.784.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 387.108.786,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 585.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.523.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.482.052,00
 • Diğer Borçlar 9.357.009,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.357.009,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.853.096,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.047.668,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.047.668,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.817,00
 • ARA TOPLAM 489.639.818,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.893.372,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.912.593,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.912.593,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.980.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.980.779,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 532.533.190,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.306.471.501,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.306.471.501,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 108.290.986,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 303.626.979,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 303.626.979,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.570.192,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.675.209,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 767.308.135,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.839.004.691,00

Kredi Hesaplama