FİNANS

nurol gmyo - nugyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 373.188.638,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 152.761.380,00
 • Finansal Yatırımlar 48.500.593,00
 • Ticari Alacaklar 19.101.244,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.097.218,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.129.160,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.129.160,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 70.402.083,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.359.326,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.270.287,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.664.565,00
 • ARA TOPLAM 373.188.638,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.143.180.472,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 265.600,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 265.600,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.182.492,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.182.492,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 997.405.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.422.930,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.011.375,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 119.893.075,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.516.369.110,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 652.253.068,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 218.634.339,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 213.349.920,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.420.625,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.070.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.349.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 377.838,00
 • Diğer Borçlar 34.898.536,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.158.493,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.740.043,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 125.408.485,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.201.827,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 332.573,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.869.254,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.961.498,00
 • ARA TOPLAM 652.253.068,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 268.346.255,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 267.601.450,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 265.600,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 479.205,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 479.205,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 920.599.323,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 595.769.787,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 595.769.787,00
 • Ödenmiş Sermaye 335.348.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 864.652.480,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -554.957,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -554.957,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.021.505,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -813.025.449,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 193.014.810,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.516.369.110,00

Kredi Hesaplama