nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 803.111.989,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 320.327.335,00
 • Finansal Yatırımlar 43.675.396,00
 • Ticari Alacaklar 239.157.669,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.088,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 239.151.581,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.610.783,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.610.783,00
 • Türev Araçlar 180.267,00
 • Stoklar 137.901.129,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.382.398,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 382.339,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.190.968,00
 • ARA TOPLAM 779.808.284,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 23.303.705,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.406.573.926,00
 • Finansal Yatırımlar 434.566.021,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.824.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.824.963,00
 • Türev Araçlar 911.379,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 213.408.595,00
 • Maddi Duran Varlıklar 665.346.737,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.828.980,00
 • - Şerefiye 17.348.274,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.480.706,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.319.019,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.843.954,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.377.029,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.209.685.915,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 511.116.441,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 263.114.270,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.471.123,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.906.739,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 138.678.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 138.678.141,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.540.151,00
 • Diğer Borçlar 15.917.262,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.917.262,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.962.932,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.612.351,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.522.618,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.535.371,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.987.247,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.297.593,00
 • ARA TOPLAM 511.116.441,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 223.913.637,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 141.825.635,00
 • Banka Kredileri 123.102.500,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.723.135,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.457.736,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.903.128,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.554.608,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.630.266,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 735.030.078,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.474.655.837,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.474.651.863,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.338.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.654.809,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.545.522,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.545.522,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 528.799.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 375.337.569,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 331.307.962,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.974,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.209.685.915,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.