FİNANS

nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.019.029.202,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 481.464.203,00
 • Finansal Yatırımlar 4.884.610,00
 • Ticari Alacaklar 298.485.733,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.945,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 298.471.788,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.913.322,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.913.322,00
 • Türev Araçlar 1.211.015,00
 • Stoklar 154.903.099,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.597.011,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 876.841,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.693.368,00
 • ARA TOPLAM 1.019.029.202,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.433.356.540,00
 • Finansal Yatırımlar 410.882.490,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.842.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.842.637,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 205.784.699,00
 • Maddi Duran Varlıklar 712.361.370,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.254.813,00
 • - Şerefiye 17.348.274,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.906.539,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.829.393,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.345.383,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.606.760,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.452.385.742,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 644.250.417,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.665.582,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.140.972,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.169.226,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 271.076.672,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 271.076.672,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.721.257,00
 • Diğer Borçlar 78.227.030,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.227.030,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.329.082,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.077.027,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.289.487,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.191.980,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.097.507,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.723.308,00
 • ARA TOPLAM 644.250.417,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 233.341.268,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.670.659,00
 • Banka Kredileri 120.112.429,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.558.230,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 57.424.934,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.779.598,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.645.336,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.245.675,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 877.591.685,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.574.794.057,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.574.790.746,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.338.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 52.657.173,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.545.522,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.545.522,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 447.653.713,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 802.813.003,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.115.112,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.311,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.452.385.742,00

NUH CIMENTO Haberleri

Tümü