FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oba makarnacilik - obams - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.866.976.957,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 238.966.182,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.943.647.045,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.546.659,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.926.100.386,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 81.332.561,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.332.561,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.575.718.320,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 864.008.643,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 163.304.206,00
 • ARA TOPLAM 4.866.976.957,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.172.755.594,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.071.451.276,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 262.210,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.042.108,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.039.732.551,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.397.702.207,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 480.222.962,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 142.167.540,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.167.774.977,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 378.903.515,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 788.871.462,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.442.019,00
 • Diğer Borçlar 7.034.040,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.849.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.184.502,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.513.729.364,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 47.216.533,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.049.134,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.742.337,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.306.797,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 805.668,00
 • ARA TOPLAM 3.397.702.207,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 269.711.380,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 129.033.115,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 122.827.338,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.667.413.587,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.372.318.964,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.372.318.964,00
 • Ödenmiş Sermaye 407.169.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.446.871.702,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 318.380.603,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 318.380.603,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.023.076,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.128.014,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 828.862.844,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.278.906.301,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.039.732.551,00