FİNANS

obase bilgisayar - obase - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 215.710.312,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 80.652.701,00
 • Finansal Yatırımlar 24.945.687,00
 • Ticari Alacaklar 74.321.086,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74.321.086,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 643.877,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 643.877,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.468,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.254.601,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 214.720,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 149.804,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.145.181,00
 • ARA TOPLAM 215.710.312,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 128.102.321,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.211.710,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91.758.333,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 791.681,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 791.681,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.961.041,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 343.812.633,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.138.572,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.079.590,00
 • - Banka Kredileri 10.079.590,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.853.306,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.904.234,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 37.356.604,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.356.604,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.199.290,00
 • Diğer Borçlar 290.650,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 290.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.873.734,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.873.734,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 116.138.572,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.321.031,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.042.600,00
 • Banka Kredileri 648.551,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 394.049,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.503.469,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.503.469,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.459.603,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 212.353.030,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.267.272,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -571.033,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.518.485,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.624.347,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.624.347,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.624.347,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 224.992,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 224.992,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.076.789,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 74.213.380,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.929.006,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 85.758,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 343.812.633,00

Kredi Hesaplama