FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

obase bilgisayar - obase - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 273.211.096,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 59.648.234,00
 • Finansal Yatırımlar 963.883,00
 • Ticari Alacaklar 155.417.014,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 155.417.014,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.026.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.026.277,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.229.764,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 70.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 925.924,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 273.211.096,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 353.692.560,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.786.003,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 290.423.927,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 681.974,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 681.974,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.695.751,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 626.903.656,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.280.863,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.000.494,00
 • - Banka Kredileri 7.000.494,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.737.643,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.539.858,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 78.370.845,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 78.370.845,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.665.595,00
 • Diğer Borçlar 5.220.767,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 72.322,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.148.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.789.998,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.789.998,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 176.280.863,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.838.034,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 905.293,00
 • Banka Kredileri 905.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.901.194,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.901.194,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 208.118.897,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 418.784.759,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 418.474.801,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -940.908,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 64.000.957,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 169.376.079,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.878.628,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.878.628,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.878.628,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.440.018,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.440.018,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.999.564,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 168.045.084,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -28.187.329,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 309.958,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 626.903.656,00