FİNANS

obase bilgisayar - obase - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 164.488.786,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.415.917,00
 • Finansal Yatırımlar 87.779.166,00
 • Ticari Alacaklar 34.857.307,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.857.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 275.450,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 275.450,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.468,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.854.554,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 405.495,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 203.603,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 164.488.786,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 89.603.787,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.507.423,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.290.805,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 404.128,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 404.128,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.855.524,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 254.092.573,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.942.312,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.012.947,00
 • - Banka Kredileri 12.012.947,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.135.595,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.134.427,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.432.131,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 647.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.785.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.108.118,00
 • Diğer Borçlar 134.603,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 88.513,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.531.496,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.531.496,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 54.942.312,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.870.253,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.655.384,00
 • Banka Kredileri 3.873.975,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 781.409,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.732.227,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.732.227,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.812.565,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 182.280.008,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 182.280.287,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -571.033,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.518.485,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.395.970,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.395.970,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.395.970,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.907,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 75.907,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.076.789,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 35.873.720,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.202.389,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -279,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 254.092.573,00

Kredi Hesaplama