FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

odine teknoloji - odine - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.329.381.838,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 913.674.322,00
 • Finansal Yatırımlar 205.885.979,00
 • Ticari Alacaklar 139.404.792,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.313.092,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.091.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.148.154,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.648.154,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.564.623,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.160.578,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 292.233,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.251.157,00
 • ARA TOPLAM 1.329.381.838,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 423.971.921,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.395.060,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 393.614.648,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.681.263,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.681.263,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.410.254,00
 • Diğer Duran Varlıklar 38.988,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.753.353.759,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.077.129,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.716.013,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 490.773,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 490.773,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 300.112.789,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.529.033,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 296.583.756,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.647.319,00
 • Diğer Borçlar 95.732.759,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.799.340,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.933.419,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.818.306,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.559.170,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.559.170,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 437.077.129,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.228.122,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.869,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.869,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.330.560,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.865.693,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.865.693,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 471.305.251,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.282.048.508,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.282.039.387,00
 • Ödenmiş Sermaye 110.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -27.806.923,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 606.203.066,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 321.319.977,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.478.061,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.478.061,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 322.798.038,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 373.471.362,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -101.648.095,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.121,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.753.353.759,00