FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ofis yem gida - ofsym - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.104.435.069,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 80.148.029,00
 • Finansal Yatırımlar 120.436.079,00
 • Ticari Alacaklar 2.094.082.091,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 368.979.632,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.725.102.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 71.219.473,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.639.688,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.579.785,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 472.061.976,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 207.829.859,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 47.548.963,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.657.562,00
 • ARA TOPLAM 3.104.435.069,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 935.313.986,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.200,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.437.458,00
 • Maddi Duran Varlıklar 899.589.460,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 282.868,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.039.749.055,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.957.059.250,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 686.975.198,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 163.723.595,00
 • Banka Kredileri 686.975.198,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 721.171.067,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.814.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 702.356.309,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.800.699,00
 • Diğer Borçlar 61.096.510,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 60.904.618,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 191.892,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 281.100.029,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.532.562,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.922.833,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.333.174,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 589.659,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.736.757,00
 • ARA TOPLAM 1.957.059.250,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.135.255,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 270.475.670,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.753.846,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.245.194.505,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.794.554.550,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.730.550.152,00
 • Ödenmiş Sermaye 146.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 424.459.319,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 464.093.836,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.196.380,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.196.380,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.568.381,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.576.321,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 494.865.966,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 134.108.330,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 64.004.398,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.039.749.055,00