FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ofis yem gida - ofsym - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.756.330.089,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 115.064.777,00
 • Finansal Yatırımlar 105.874.962,00
 • Ticari Alacaklar 1.671.760.263,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 284.531.009,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.387.229.254,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.164.972,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.842.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.322.820,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 322.310.960,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 400.067.082,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 157.139.454,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 66.087.073,00
 • ARA TOPLAM 2.756.330.089,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 366.614.874,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.200,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.346.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 338.700.716,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.878,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.391.080,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.122.944.963,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.612.742.297,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 678.437.932,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 230.422.296,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 442.871.472,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 55.061.558,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.809.914,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.849.008,00
 • Diğer Borçlar 118.819.751,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118.775.861,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.890,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 118.792.761,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.151.618,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.985.918,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.642.190,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 343.728,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.411.541,00
 • ARA TOPLAM 1.612.742.297,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 234.002.326,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 225.123.196,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.846.744.623,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.276.200.340,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.236.018.545,00
 • Ödenmiş Sermaye 146.250.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.590.906,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 402.925.341,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.328.998,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.328.998,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.346.977,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.994.901,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 404.011.304,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 207.098.907,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.181.795,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.122.944.963,00