FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

osmanli menkul - osmen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.406.443.169,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.418.624.678,00
 • Finansal Yatırımlar 193.952.559,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 193.952.559,00
 • Ticari Alacaklar 674.338.876,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.670.597,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 672.668.279,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.697.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 83.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.614.554,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.821.440,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.953,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 2.406.443.169,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 379.924.548,00
 • Finansal Yatırımlar 60.697.477,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 260.304.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.544.819,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.760.936,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.786.367.717,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.461.834.337,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 680.644.580,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.954.664,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 607.226.941,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.768,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 607.201.173,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.167.666,00
 • Diğer Borçlar 14.921.121,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.921.121,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.463.708,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 107.327.182,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.610.859,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.716.323,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.475,00
 • ARA TOPLAM 1.461.834.337,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.224.240,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.564.427,00
 • Banka Kredileri 6.216.767,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.347.660,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.659.813,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.659.813,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.478.058.577,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.308.309.140,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.308.309.140,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.942.609,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 189.778.264,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.781.437,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.078.383,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.078.383,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.078.383,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.507.575,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 538.967.743,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 506.026.707,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.786.367.717,00