FİNANS

osmanli menkul - osmen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 552.655.195,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 217.352.956,00
 • Finansal Yatırımlar 107.428.984,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 107.428.984,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 107.428.984,00
 • Ticari Alacaklar 203.414.036,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 773.518,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 202.640.518,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.103.230,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.103.230,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.355.989,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 552.655.195,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 48.132.493,00
 • Finansal Yatırımlar 4.082.321,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.082.321,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.286.774,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.359.637,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.289.627,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 600.787.688,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 455.796.512,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.209.739,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.686.250,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 398.124.078,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.925,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 398.055.153,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.293.634,00
 • Diğer Borçlar 4.614.904,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.614.904,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.357.050,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.422.585,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.753.929,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.668.656,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 88.272,00
 • ARA TOPLAM 455.796.512,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.543.557,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.845.321,00
 • Banka Kredileri 15.440.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.405.321,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.698.236,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.698.236,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 475.340.069,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 125.447.619,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 125.447.619,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.919.009,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 562.736,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.480.705,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 266.920,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 265.375,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 265.375,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.099.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 74.158.116,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.273.971,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 600.787.688,00