FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 201.327.254,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.757.040,00
 • Finansal Yatırımlar 70.567.009,00
 • Ticari Alacaklar 45.451.561,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.667.319,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.784.242,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 955.005,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 102.430,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 852.575,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.433.336,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.874.769,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.728.802,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.196.993,00
 • ARA TOPLAM 201.327.254,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 766.680.648,00
 • Finansal Yatırımlar 16.460.126,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.418,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.911.168,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 494.327.534,00
 • Maddi Duran Varlıklar 221.164.403,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 146.681,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.244.890,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.244.890,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 968.007.902,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.393.496,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.890.949,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.957.040,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.420.256,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 682.716,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.737.540,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.002.761,00
 • Diğer Borçlar 10.035.334,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.012.882,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.022.452,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.283.257,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 415.877,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.108.022,00
 • ARA TOPLAM 122.393.496,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.179.753,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.864.974,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 787.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.862.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.138.300,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.138.300,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.526.434,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 256.573.249,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 711.434.653,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 601.954.673,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.193.175,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.073.075,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.073.075,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.003.775,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 778.126,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 778.126,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.893.214,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 64.155.236,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 278.444.832,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 109.479.980,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 968.007.902,00