FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 244.789.364,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.326.028,00
 • Finansal Yatırımlar 123.106.955,00
 • Ticari Alacaklar 40.698.521,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.293.398,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.405.123,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.695.765,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.683.005,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 43.570.201,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.951.890,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.562,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.411.442,00
 • ARA TOPLAM 244.789.364,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 768.575.611,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.500.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.718,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.908.065,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 500.727.568,00
 • Maddi Duran Varlıklar 219.348.783,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224.932,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.862.545,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.013.364.975,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.859.368,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.659.883,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.175.026,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.501.469,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.319.356,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.182.113,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.811.307,00
 • Diğer Borçlar 3.222.038,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 392.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.829.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.147.690,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.196.957,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.953.855,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.551.561,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 402.294,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 191.143,00
 • ARA TOPLAM 115.859.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.512.671,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.647.329,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 460.028,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.862.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.618.630,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.618.630,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 78.924.139,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 243.372.039,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 769.992.936,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 635.131.613,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.193.175,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 99.957.269,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 99.957.269,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.311.875,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.017.930,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 334.892.610,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 28.653.614,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 134.861.323,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.013.364.975,00

Kredi Hesaplama